Lastig is het als je zorgt voor schade bij spullen en personen, want naast het leed krijg je tevens met de kosten te maken, waar jij aansprakelijk voor bent. Er is een verzekering tegen aansprakelijkheid, een vorm van verzekeren die ervoor zorgt dat dergelijke kosten door de verzekeraar vergoed worden.

De aansprakelijkheidsverzekering en de WA-verzekering worden wel eens als één en dezelfde beschouwd, maar dat idee is niet terecht. In de meeste landen in Europa is de aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, maar in Nederland is ze wel verplicht als je bijvoorbeeld een motorrijtuig, zoals een auto, bezit.

De verzekering

Zoals je hebt kunnen lezen is de aansprakelijkheidsverzekering een verzekering die je als verzekerde beschermt tegen de kosten die ontstaan uit jouw aansprakelijkheid voor het toebrengen van schade aan producten, eigendommen en personen. Met deze verzekering worden alle vormen van schade verzekerd, zoals letsel en materiële schade, zolang er geen sprake van opzet is. Maar schade die gezien kan worden als economische of financiële schade wordt niet vergoed. Wat betreft deze verzekering kun je twee varianten afsluiten, namelijk een vorm speciaal voor particulieren, die de AVP genoemd wordt, en de AVB, een vorm die als zakelijke variant beschouwd kan worden.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulier

Wanneer je de particuliere vorm van verzekeringen voor aansprakelijkheid afsluit worden zowel je gezin als jij verzekerd tegen kosten uit aansprakelijkheid. De meeste verzekeraars dekken de kosten tot en met 2,5 miljoen euro, waar je zelf de hoogte van de dekking van bepaalt. Het hangt van de dekking af hoe hoog de premie bij de verzekering zal zijn, die je iedere maand moet betalen.

Bij deze verzekering worden veel onderdelen vergoed, maar tevens vallen er zaken buiten de dekking. Zo wordt schade uit motorvoertuigen niet vergoed, net als schade die het gevolg zijn van illegaal wapenbezit, opzet of seksuele handelingen.Wanneer je als verzekerde niet in Nederland woont, of niet meer, en hier wel schade veroorzaakt, zal er geen geld vergoed worden vanuit de verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf

Wanneer je een eigen onderneming runt of werkt als freelancer kun je tegen aansprakelijkheid een verzekering afsluiten, speciaal voor bedrijven. Deze vorm zal je niet allen als persoon beschermen tegen schade, maar ook als bedrijf en kent een flink aantal dekkingen. Deze dekkingen en de premies die je moet betalen zijn afhankelijk van de sector waarin je werk gesitueerd is.

Zo zal in een onderneming van een stukadoor of schilder minder aan premies betaald hoeven te worden dan in een fabriek. Voor enkele ondernemingen is het mogelijk om een zuivere vermogensschade mee te dekken, zoals voor accountants, advocaten en financieel adviseurs.

Aansprakelijkheidsverzekering

In Nederland kennen we meerdere vormen van verzekeringen tegen aansprakelijkheid die zich zowel richten op bedrijven als particulieren. Zowel het verzekerde bedrag als de dekking hangen sterk af van de wens die de verzekerde aangeeft. Wanneer je de verzekering afsluit tellen ook de risico’s mee die gelopen kunnen worden.

Alvorens je besluit de verzekering af te sluiten kun je nog meer informatie zoeken, bijvoorbeeld via het internet, en zodoende een mooie vergelijking maken. Op die manier heb je van tevoren een duidelijk en helder beeld van welke verzekering het beste bij je situatie past en welke verwachtingen de verzekeraar heeft.