Het merendeel van de mensen sluit een verzekering af om te voorkomen dat ze verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van schade die ze hebben veroorzaakt. Verzekeraars zorgen er zoveel mogelijk voor dat verzekeringen aansluiten bij de behoeften van een steeds grotere groep mensen. Steeds meer kun je je uitgebreider laten verzekeringen middels aanvullingen en extra dekkingen. Meerdere van deze verzekeringen bespreken we in dit artikel.

Autoverzekering

Onverwachte kosten aan je voertuig, vanwege schade of een technische storing, zijn niet zo leuk en lopen vaak hoog op. Zelf moeten opdraaien voor dit soort kosten kun je voorkomen door een autoverzekering af te sluiten. Er is een autoverzekering op drie manieren, namelijk WA, WA Plus en WA Casco, oftewel all-risk. Elke autoverzekering variant beschikt over eigen voordelen, waarbij je voornamelijk moet kijken naar de tijd die je doorgaans in de auto zit. Los van de standaardpakketten kun je natuurlijk ook kiezen voor een aanvullende vorm van verzekeringen waar ook juridische bijstand bij is meeverzekerd.

Overlijdensrisicoverzekering

Zodra je komt te overlijden blijven de nabestaanden vaak achter met kosten en lasten, waaronder de aflossing van een afgesloten hypotheek. Als je wil dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven na je overlijden kun je ervoor kiezen een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt kosten die nog gemaakt hadden moeten worden, zoals de hypotheek, waardoor een achtergebleven partner met werken zou kunnen stoppen. Op die manier neem je toch wat zorgen weg. Deze verzekering wordt nog steeds regelmatig verward met de uitvaartverzekering, maar de uitvaartverzekering vergoedt enkel de kosten die bij een uitvaart komen kijken.

Rechtsbijstandverzekering

Gerechtelijke problemen lijken misschien iets van iemand anders, maar hoeven dat niet altijd te blijven. Zeker in Nederland, waar we te maken hebben met heel veel regeltjes en wetten waarvan veel mensen nauwelijks weet hebben. Om te zorgen dat je niet alleen staat in een juridisch conflict of een rechtszaak, is de rechtshulp- of de rechtsbijstandverzekering erg handig. Afhankelijk van welke dekking je gekozen hebt, krijg je bij een conflict hulp van een goede advocaat of jurist of een eenmalige uitkering om de hulp zelf in te richten.

Uitvaartverzekering

Over een uitvaart nadenken is nooit leuk, maar toch loont het de moeite. Daarom kan het geen kwaad om een en ander vast te laten leggen rondom je uitvaart, zodat de nabestaanden een zorg minder hebben. De uitvaartverzekering dekt de kosten voor een crematie of een begrafenis door middel van een natura variant, een uitkeringsvariant of een combinatie.Bij de natura verzekering wordt er veel door de verzekeraar bepaald, terwijl de uitkering de nabestaanden in staat stelt zelf invulling te geven. Hoe vervelend het ook mag zijn om over je uitvaart na te denken, het brengt voor iedereen wel zekerheid.

Woonhuisverzekering

De verzekering voor je woonhuis is verplicht voor mensen die een eigen huis bezitten. Via de woonhuisverzekering zijn zowel de verzekerde als de hypotheekverstrekker ervan verzekerd dat de waarde van de woning zoveel mogelijk in tact blijft ook wanneer er sprake is van schade door inbraak, water of storm. De woonhuisverzekering is in diverse vormen en varianten te verkrijgen,waarbij je ook voor extra dekkingen kan kiezen zoals een zogenaamde glasverzekering. De opstalverzekering, of woonhuisverzekering, wordt in heel veel gevallen tegelijkertijd afgesloten met een zogenaamde inboedelverzekering, om ook de spullen in je woning te beschermen.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering wordt steeds meer afgesloten en keert de kosten uit voor schade die is ontstaan door bliksem, water, brand en door inbraak. De waarde van alle inboedel wordt door de inventaris bepaald en aan de hand daarvan worden de uitkering van de verzekering en de premies besproken. Je kunt de inboedelverzekering terugvinden in diverse varianten en met diverse extra dekkingen, waardoor je ook veel mogelijkheden hebt. Afhankelijk van de gekozen mogelijkheden kunnen de uitkeringssom en de premies het nodige verschil maken.

Zorgverzekering

In Nederland is de zorgverzekering een verplichte verzekering, omdat de regering iedereen goede zorg wil kunnen verlenen. Het door de wet verplichte deel van de zorgverzekering betreft een basispakket met de belangrijkste dekkingen. Denk dan aan de kosten voor behandeling door een arts, opname in een ziekenhuis of kliniek en de controles bij je tandarts. Als je bang bent meer risico te lopen in bepaalde categorieën kun je altijd voor extra aanvullingen gaan. Zo kun je dus ook allerlei therapieën en gespecialiseerde zorg, een bril of lenzen laten bekostigen door de verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

Zodra je schade bij mensen of hun spullen veroorzaakt, zul je daarvoor moeten betalen. Deze aansprakelijkheid kun je buiten jezelf leggen door middel van een goede verzekering. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt tot hoge dekking de kosten die jij hebt veroorzaakt door schade zodat je die kosten zelf niet hoeft te betalen. Door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verzeker je niet alleen jezelf, maar ook de anderen in je huis. Zodra er sprake is van een dergelijke verzekering voor beroepsbeoefenaars en bedrijven wordt de schade vergoed die in naam van een onderneming is veroorzaakt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer je niet meer geschikt bent om te werken kun je niet meer volledig werken en gaan ook je inkomsten achteruit. Gezien de hypotheek, opgroeiende of studerende kinderen en kosten die je moet betalen voor je huishouden, is dit een niet al te prettig vooruitzicht. Aan de hand van de zogenaamde arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je jezelf voor arbeidsongeschiktheid, vanwege een belemmering, ziekte of ongeluk en weet je zeker dat je een inkomen blijft hebben. De verzekering is zowel te verkrijgen voor mensen die werken in loondienst als voor freelancers.

Reisverzekering

Zodra je op reis gaat kan er iets gebeuren waar je nooit bij had stilgestaan en waar je meestal ook niet echt op zit te wachten. Zo kunnen er altijd ongelukken plaatsvinden, kan de bagage kwijtraken, of door omstandigheden moet de reis afgezegd of geannuleerd worden. De kosten voor zo’n reis zijn meestal hoog. Wanneer je gaat voor een reisverzekering kun je deze kosten makkelijk laten verzekeren en minder bezorgd op reis gaan.

ZZP-ers en verzekeren

Ondernemers die voor zichzelf werken worden vaak freelancers of ZZP-ers genoemd en zijn nergens in loondienst. Vanwege het feit dat deze mensen niet verzekerd zijn voor rechtshulp, tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte kan het handig zijn om een goede verzekering te nemen. Je hebt onder meer de aansprakelijkheidsverzekering, de rechtsbijstandverzekering en de beroepsverzekering voor freelancers en ZZP-ers, die bij veel banken zijn af te sluiten. Op die manier kan de freelancer zijn beroep meer verantwoord en beter verzekerd uitvoeren.

Verzekeringen afsluiten

Een verzekering afsluiten is helemaal niet zo moeilijk en ingewikkeld, want veel verzekeraars bieden hun verzekeringen online aan of maken gebruik van duidelijke en mooie folders of brieven.Een goede keuze heb je echter niet snel gemaakt en daarom kun je je van tevoren het beste verdiepen in de verzekering of een adviserend gesprek met een onafhankelijke expert aangaan. Een goed expert vertelt je veel meer over de verzekering en wat de verzekering aan jouw situatie toe zal voegen. Wanneer je via het internet verzekeringen met elkaar gaat vergelijken bereid je jezelf al op een goede manier voor.