Zodra je een huis koopt word je verplicht ook een woonhuisverzekering af te sluiten. Het is niet alleen maar verplicht om deze verzekering af te sluiten, maar ook nog eens handig. Een woonhuisverzekering vergoedt de kosten die het gevolg zijn door beschadigingen aan de woning. Wanneer je met flinke beschadigingen te kampen krijgt kunnen de betreffende kosten hoog oplopen. Aan de hand van dit artikel gaan we je meer vertellen over deze vorm van verzekeren.

Dekking

Als je de woonhuisverzekering hebt afgesloten ben je direct verzekerd tegen kosten die je moet maken als gevolg van water, brand, storm en zelfs inbraak. Los van het huis zijn ook de tuin, het tuinhuisje en de fundering van de woning opgenomen in de verzekering. Zo ben je er als verzekerde, maar ook de verstrekker van de hypotheek, zeker van dat de schade vergoed wordt en dat de waarde van het huis zoveel mogelijk gelijk blijft. Tevens kun je kiezen voor een uitbreiding op je verzekering, zoals een glasverzekering.

Inboedelverzekering

Naast een woning ben je ook eigenaar van talloze spullen, waaronder elektronica, meubels en andere eigendommen. Ook deze spullen kunnen beschadigd raken of worden gestolen en het is dus goed je te verzekeren. Dat kun je zelf doen aan de hand van de inboedelverzekering die vaak tegelijk met de woonhuisverzekering afgesloten wordt. Een verzekering zal het bedrag betalen waarmee de goederen in kwestie kunnen worden vervangen als er sprake is van diefstal of schade. Daarbij mag je denken aan spullen die makkelijk te verplaatsen zijn, zoals banken en stoelen, maar ook aan witgoed.

Voordelen van een woonhuisverzekering

Je zult, net als bij andere verzekeringen, ook bij deze verzekering en de verzekering voor inboedel moeten gaan betalen middels premies. Deze betaling zal per maand plaatsvinden en de hoogte is afhankelijk van een aantal factoren. Bij de woonhuisverzekering wordt vooral gekeken naar het bouwjaar van het pand en de staat waarin het verkeert. Bij inboedelverzekeringen wordt gekeken naar de waarde van je spullen in het huis. Een taxateur zal aan deze producten en goederen een waarde toekennen en daar worden het uit te keren bedrag en de premie over afgesproken.

Uitkering

Als er sprake is van schade aan de woning zal de verzekering zich gaan uitkeren. In het merendeel van de gevallen wordt het geld betaald dat benodigd is om de werkzaamheden ter herstel te betalen. Het is dus van belang dat je de factuur goed bewaart als er mensen in je huis gaan klussen. Zodra de inboedel beschadigd is zal de dagwaarde ervan door de verzekeraar worden uitgekeerd. De dagwaarde is het bedrag dat je kwijt bent wanneer je het product op dit moment zou gaan kopen en dat is vaak een stuk lager.

Woonhuisverzekering afsluiten

In dit artikel hebben we je verteld dat de woonhuisverzekering verplicht is voor mensen met een eigen woning. De woonhuisverzekering wordt door veel banken aangeboden en is dan ook snel af te sluiten. Het is wel handig om je van tevoren goed te verdiepen in de voorwaarden en premies die aan deze verzekering hangen, want zo kun je de goedkoopste vorm vinden. Afgezien van de woonhuisverzekering is het ook mogelijk om de inboedel van je woning te verzekeren via de inboedelverzekering.