Elk jaar weer wordt er veel over de zorgverzekering gesproken, omdat de premie ervoor ieder jaar verder toeneemt. De verzekering is in Nederland verplicht, zodat inwoners zeker zijn van medische zorg als dat nodig is. Deze verzekering betaalt onder meer de kosten voor opname in het ziekenhuis, maar ook de kosten die je betaalt voor medicijnen en revalidatie. Enkele verzekeraars hebben zich gespecialiseerd in deze verzekering en bieden intussen geen andere verzekeringen meer aan. Met dit artikel vertellen we je meer over deze verzekering en wat ze voor jou kan betekenen.

Basis zorgverzekering

Van de verzekeringen in Nederland vormt de zorgverzekerde misschien nog wel de meest complexe, die heel veel bijzonderheden en details heeft. De verzekering kan voor alle verzekerden anders uitpakken, want de combinaties zijn eindeloos en er kan van alles gedekt worden. In Nederland is het basispakket verplicht, omdat daarin de meest belangrijke en essentiële zorg is opgenomen. Onder meer geneeskundige kosten, verblijf in het ziekenhuis en verzorging vallen daar onder, maar ook behandelingen bij de tandarts en hulp van verloskundigen. Behalve de genoemde categorieën worden in het basispakket ook zogenaamde paramedische zorg vergoed.

Eigen risico

Er blijft bij deze verzekering veelal sprake van eigen risico, een bedrag dat je, ondanks de verzekering, zelf moet betalen. Zo weten de verzekeraars de kosten voor de premies te drukken en is de verzekering toegankelijker. Dit eigen risico betreft het bedrag dat je, na een bezoek bij de dokter, behandeling door een therapeut of tandarts, zelf zult moeten betalen. Zodra dit bedrag voor eigen risico op is, zal de verzekeraar de verdere kosten op zich nemen. Het bedrag dat onder het eigen risico valt is per verzekering weer anders en mag je ook zelf bepalen.

Aanvullende zorgverzekering

Het basispakket vormen de goedkoopste varianten van de zorgverzekering en bevat alleen de meest noodzakelijke kosten. Zo kun je je ook voor aanvullende dekkingen laten verzekeren, zoals een extra dekking van de fysiotherapeut, als je veel sport. Ook is plastische chirurgie mee te verzekeren, evenals kosten voor bril, lenzen of een laseroperatie.Deze aanvullingen staan duidelijk aangegeven op de website van de zorgverzekeraar en zijn vaak terug te vinden in de brochure. Het is onnodig om je voor alle categorieën te laten verzekeren, omdat het zo goed als uitgesloten is dat je bepaalde risico’s loopt.

Wanneer aanvullend verzekeren

Maar in welk geval is het dan wel handig om te kiezen voor een aanvulling op de basis zorgverzekering? Als verzekerde zijn er talloze redenen om te kiezen voor een aanvulling op je zorgverzekering, bijvoorbeeld als je van tevoren weet dat je veel bij een tandarts zal lopen. Ook als je veel sport en daarbij risico’s loopt is het handig om je aanvullend te laten verzekeren voor een sporttherapeut. Mensen met een bril of lenzen kunnen zich aanvullend laten verzekeren, waardoor de kosten voor lenzen en een bril vergoed worden door de verzekeraar. Zodra je in aanmerking komt voor meerdere dekkingen kun je altijd meer delen laten meeverzekeren.

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering mag dan verplicht zijn, voor banken en verzekeraars gaat het gewoon om een commercieel product. Het kan best handig zijn om de verzekeringen van alle aanbieders op de markt met elkaar te vergelijken. Let hierbij goed op de maandelijkse premie die je moet betalen en wat er door deze verzekering gedekt wordt. Afhankelijk daarvan kun je ervoor kiezen de verzekering bij de verzekeraar af te sluiten. De verzekering mag dan verplicht zijn, je moet wel een goede zorgverzekering voor jezelf afsluiten. Verzekeringen vergelijken loont en kan u honderden euro’s per jaar besparen.