Het overlijden van iemand is geen leuk onderwerp, ook niet om over te denken. Maar eigenlijk is het juist goed om er even over na te denken, want het is goed om zekerheid te hebben over wat er na je overlijden gebeurt. De kosten voor een uitvaart, een begrafenis of crematie, zijn hoog en vaak zelfs zo hoog dat ze niet te betalen zijn. In deze situatie kan de uitvaartverzekering uitkomst bieden, want door deze verzekering worden alle kosten rondom de uitvaart gedekt. Zo hoeven de nabestaanden zich niet zo druk te maken en staat er van tevoren al een en ander vast.

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering is bedoeld om een uitvaart te kunnen regelen, nadat de verzekerde overleden is. Dat kan op de meest uiteenlopende manieren, die volledig afhankelijk zijn van de wensen van de nabestaanden van de verzekerde. Wel wordt deze verzekering in de meeste gevallen voor de nabestaanden afgesloten, die op deze manier makkelijk het een en ander rond de uitvaart kunnen regelen. Op die manier worden de zorgen minder in deze moeilijke periode. De uitvaartverzekering werkt heel eenvoudig, want na het overlijden wordt een bedrag uitgekeerd.

Dekking

Van deze verzekering zijn meerdere varianten ontworpen die allemaal een eigen manier van kostendekking hebben. Hierbij kun je gaan voor een dekking in natura, waarbij de kosten worden vergoed en waar gebruik gemaakt zal worden van partijen die de verzekeraar aanwijst. Je kunt bij deze verzekering ook voor de combinatie kiezen, waarbij een deel in natura zal gaan en een deel op je rekening uitgekeerd wordt. Dankzij die extra uitkering heb je zelf een groot deel in de hand, in plaats van de verzekeraar. Afhankelijk van de directe nabestaanden en wat zij willen is een van deze vormen te kiezen.

Grafrechten

Ook al worden er met de uitvaartverzekering bijzonder veel kosten gedekt worden de grafrechten er niet van betaald. Die kosten zul je moeten maken om ergens begraven te mogen worden en die verschillen meestal per regio. De verzekeraar kan geen pijl trekken op die kosten en kan daarom geen dekking aanbieden. Naast de kosten die je moet betalen voor de grafrechten worden ook de kosten voor een graf of urn en het plaatsen ervan, niet vergoed. Zodra je voor de combinatie van de verzekering kiest, dan kun je de extra uitkering voor de grafrechten gebruiken.

Afsluiten

Bijna elke bank en verzekeraar heeft deze verzekering in haar aanbod opgenomen. Het mag dan duidelijk zijn dat je op veel plaatsen terecht kunt om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het is wel handig om van tevoren naar de voorwaarden en premies te vragen, zodat je op de hoogte bent. Door verzekeringen van diverse aanbieders met elkaar te vergelijken kom je sneller tot een duidelijk overzicht. Digitaal kun je ook snel en makkelijk de premies, voorwaarden en voordelen naast elkaar zetten.

Advies

De uitvaart is een gevoelig en triest punt en is juist om die reden iets om bij stil te blijven staan. Wanneer je meer zekerheid rondom je uitvaartverzekering wenst kun je in gesprek gaan met de bank of verzekeraar waar je de verzekering af wil sluiten. Zij zullen goed kijken naar je situatie, de wensen van je nabestaanden en van jezelf en de verwachtingen die er leven. Zo weet je met meer zekerheid waar je aan toe bent en tevens wat er voor de nabestaanden klaar staat na je overlijden. Ook al is dit geen leuk onderwerp om over na te denken kan het wel veel zekerheid geven.