Een leuk onderwerp is het niet, maar het is goed om na te denken over wat er gebeurt als je komt te overlijden. Als je komt te overlijden, blijven de nabestaanden vaak achter met financiële zorgen. Vooral als je een hypothecaire lening afgesloten hebt en de betreffende woning nog niet hebt kunnen aflossen kan het heel veel problemen en ellende schelen als je deze verzekeringsvariant afsluit. Via dit artikel zullen we je, met voorbeelden en informatie, meer vertellen over de verzekering.

Nederlandse levensverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die vooral wordt afgesloten met het oog op de nabestaanden en kan worden gebruikt om kosten te betalen die betaald dienen te worden. Als er sprake zou zijn van een hypotheek, zorgt de verzekering dat de hypotheek afbetaald kan worden en de achtergebleven partner kan stoppen met werken, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen. Tevens een ondernemer kan voor deze vorm van verzekeren kiezen, waarbij dan de compagnon de begunstigde is. De zakelijke compagnon van de verzekerde kan eenvoudig en snel de aandelen van de nabestaanden overnemen en alleen verder gaan met de zaak. Een wijd verspreid misverstand is dat de overlijdensrisicoverzekering eenzelfde is als de uitvaartverzekering, wat zeker niet het geval is, omdat de uitvaartverzekering een bedrag uitkeert om een uitvaart van te kunnen bekostigen.

Drie varianten

Je kunt van de overlijdensrisicoverzekering verschillende vormen afsluiten, die eigen voordelen en nadelen als kenmerken hebben. Maar de voorwaarden kunnen ook per variant verschil uitmaken,waardoor de ene vorm beter dan de ander in een situatie past. We hebben het hier over de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering en de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.Vrijwel alle banken en verzekeraars bieden de drie vormen aan, maar onderling kan er wel wat verschil zijn. We raden je dan ook aan om naar deze informatie te vragen alvorens een verzekering af te sluiten.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Zoals de naam al doet vermoeden is de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering een vorm van verzekeren waarbij, gedurende de looptijd, de maandelijkse premie gelijk zal blijven. Er wordt bij deze vorm van verzekeren vooraf besproken welk bedrag er komt te vallen onder de verzekering. Daarop zullen de premies worden gebaseerd en de maandelijks te betalen lasten van afhankelijk zijn.In het algemeen geldt dat, wanneer de premie tijdens de verzekerde periode gelijk blijft, tevens het afgesproken bedrag tijdens de looptijd niet zal toe- of afnemen.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

In tegenstelling tot de gelijkblijvende vorm zal bij de annuïtair dalende vorm van deze verzekering het verzekerde bedrag steeds weer dalen, gestoeld op een annuïteit. Aan het begin zul je van deze daling weinig tot niets zien en de verschillen zijn nauwelijks waarneembaar, maar gedurende de looptijd zullen de kosten voor de maandelijkse premies steeds minder worden. Zeker als je in het begin van de verzekering wat meer lasten kunt hebben is deze vorm van verzekeren geschikt.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering zal ieder jaar afnemen, evenals de annuïtair afnemende vorm van deze verzekering. Maar het bedrag dat daalt bij de lineair dalende verzekeringsvariant zal steeds hetzelfde zijn en zal er geen verschil zijn tussen het begin en het eind van de looptijd. Door het steeds verder afnemen van het betreffende bedrag zal er tegen het einde van de looptijd van de verzekering geen geld meer zijn dat door de verzekeraar nog kan worden uitgekeerd. Veelal wordt dit betreffende bedrag, net als de looptijd, gebaseerd op de afgesloten hypotheek en de bijhorende looptijd.

Looptijd

In veel van de gevallen wordt deze vorm van verzekeringen afgesloten voor een besproken periode. Vaak gaat het om dertig of veertig jaar, gebaseerd op de looptijd van een ander financieel product, zoals de hypotheek. Als de looptijd van deze vorm van verzekeren verder afneemt hebben we het over de zogenaamde tijdelijke verzekering tegen overlijdensrisico. Als je liever geen eindtijd hebt voor de verzekering, maar liever een levenslange vorm van deze verzekering afsluit, kan dat uiteraard ook. Echter zullen kosten als premies aan deze verzekering hoger zijn.