Er zijn weer steeds meer mensen aan het lenen. De economie trekt aan, en ook het vertrouwen in de eigen financiële positie wordt steeds beter. Dat is ook waarschijnlijk dé reden waarom het aantal aanvragen voor leningen weer fors aan het toenemen is. Dit wordt overigens niet alleen gemerkt in de markt voor consumptief krediet. Ook de hypotheekmarkt laat volgens de laatste berichten een fors herstel zien. Het aantal mensen dat een lening aanvraagt stijgt gestaag. Gelukkig neemt de concurrentie ook in deze markt steeds meer toe. Er zijn steeds meer verstrekkers van leningen waar u terecht kunt voor een lening. Dit geldt overigens ook voor de verstrekkers van minileningen en zakelijke kredieten. Ook hierbij wordt het steeds eenvoudiger om een lening af te sluiten.

Meer mensen aan het lenen? Maar voor wat?

Er zijn een aantal verschillende doeleinden waar leningen voor worden afgesloten. Hierbij kunt u denken aan leningen voor woningverbetering, maar natuurlijk ook de leningen voor de auto. En wat te denken van het oversluiten van bestaande leningen? Zeker nu de rente historisch laag is kan dit een hele goede optie zijn. Omdat de economie aantrekt en de consumenten weer durven uit te geven wordt er (bijna) automatisch ook meer geleend. Het vertrouwen is er ook weer dat deze leningen terugbetaald kunnen gaan worden.
Zoals Karin Bloemen al zong: “mens durf te leven”. Lijken mensen nu in ieder geval weer te durven Lenen.

Meer mensen aan het lenen? Slaan we dan niet door?

We komen uit een kredietcrisis die voor een groot deel veroorzaakt is doordat we te massaal aan het lenen slaan? Hebben we hier dan niets van moeten leren? Moeten we het nu toejuichen dat we weer massaal aan het lenen slaan? Of moet er juist meer op de rem worden getrapt?
In vergelijking met het geld lenen een aantal jaren geleden zijn er al veel zaken veranderd. De leennormen zijn ontzettend streng geworden en ongeveer 85% van de kredietaanvragen wordt al direct afgewezen. Dit was in het verleden anders. Iedereen met een modaal inkomen en een redelijke woonlast kon destijds een lening krijgen. Daarom is de angst die er nu zou kunnen ontstaan naar ons idee ongegrond. Men kan minder hypotheek krijgen, en moet hierop aflossen. Aflossingsvrije leningen, waarbij alleen de rente werd betaald en geen aflossing, bestaan niet meer. Er zijn echt grote verschillen, en er is veel geleerd uit het verleden.