Voordat u een lening gaat afsluiten, dient u eerst te bepalen of u de lasten van de lening wel kunt dragen, uw maximale lening berekenen. Ook de kredietverstrekker zal eerst bepalen of het verantwoord is een lening aan u te verstrekken. De meeste kredietverstrekkers houden zich aan de richtlijnen voor verstandig lenen zoals opgesteld door de AFM. Hierbij wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie en wordt een maximale lening berekenend met inachtneming van uw inkomsten en vaste lasten. Doelstelling van deze maximale lening berekenen is om te kijken wat u maandelijks zou kunnen besteden aan een lening (aflossing en rente) zonder dat u in de financiële problemen komt.

Maximale lening berekenen

De formule voor wat u maximaal kunt lenen ziet er als volgt uit:

Maximale Lening = Bedrag beschikbaar voor maandelijkse aflossing x 50

Om te bepalen welk bedrag u beschikbaar heeft voor de maandelijkse aflossing wordt een aantal factoren meegewogen:

  • netto maandelijks inkomen
  • maandelijkse huur of hypotheeklasten
  • overige financiële verplichtingen zoals alimentatie, lopende leningen, etc.
  • het huidige huurnorm (normbedrag voor woonlasten),vanaf 1 april 2010 is dit vastgesteld op € 209,-
  • het bedrag voor levensonderhoud, dit is het bedrag wat u maandelijks, in theorie, nodig hebt om ervan te kunnen leven

Het bedrag voor Levensonderhoud

Het norm voor Levensonderhoud wordt grotendeels bepaald door uw gezinssituatie. Het onderhouden van een gezin met kinderen kost namelijk meer dan die van een alleenstaande. De AFM heeft hiervoor een aantal basisnorm bedragen vastgesteld (vanaf 1 april 2010):

  • Alleenstaande – € 723,- met een maximum van € 1.042,-
  • Alleenstaande met kind(eren) – € 904,- met een maximum van € 1.196,-
  • Gehuwd of samenwonend – € 1.090,- met een maximum van € 1.326,-
  • Gehuwd of samenwonend met kind(eren) – € 1.178,- met een maximum van € 1.377,-

Norm Levensonderhoud = Basisnorm + (Netto inkomsten -/- Basisnorm -/- Huurnorm) x 15%

Berekening van beschikbaar bedrag voor aflossing en de maximale lening

Een fictief voorbeeld: Jan is een alleenstaande met een netto inkomsten van € 1.900 per maand, maandelijks betaald Jan € 500,- aan huur voor zijn woning. Daarnaast heeft Jan een lening lopen waar hij maandelijks € 250,- aan aflossing en rente betaald.

Het bedrag dat Jan beschikbaar heeft voor aflossing en de maximale lening worden als volgt berekend:

Netto inkomsten: € 1.900
Huur: € 500
Verplichting derden: € 250
Levensonderhoud: € 723 + ( € 1.900 -/- € 723 -/- € 209) x 15% = € 868,20 (met een maximum van € 1.042)

Beschikbaar voor aflossing: € 1.900 -/- € 500 -/- € 250 -/- € 868,20 = € 281,80

Maximale Lening = € 281,80 x 50 = € 14.090