U heeft het al regelmatig zien staan. De drie letters JKP. Maar wat is JKP? Waar staat het voor? Hoe moet u het interpreteren? En wat vergelijkt u eigenlijk met elkaar als u het JKP met elkaar gaat vergelijken?
Er is veel veranderd in de wereld van het consumptief krediet. Een belangrijke verandering daarbij is ook het JKP. Wat is JKP?
Allereerst even de “vertaling” het JKP staat voor: Jaarlijks kosten percentage. Dit is in den beginne te vergelijken met het vroegere effectieve rentepercentage. Toch is er een verschil.

Wat is het verschil tussen JKP en effectieve rentepercentage?

Het effectieve rentepercentage is een verouderde term voor de rente die u moet betalen. Daarvoor in de plaats is het JKP gekomen.
In het verleden werd alleen het effectieve rentepercentage gebruikt. Omdat consumenten dit vooral gingen vergelijken zijn er aanbieders geweest die ook eenmalige kosten bij de lening in rekening hebben gebracht, rekeningkosten of andere bijkomende kosten. Hier wilde men vanaf, als een consument een lening afsluit, moet een consument weten waar hij of zij aan toe is.
Alle kosten die gemaakt worden voor een lening moeten nu dan ook vermeld worden. Dit gebeurd in het JKP, het jaarlijks kosten percentage.
Deze kunt u ook terugvinden in de offerte. Dit JKP wordt ook opgenomen op het ESIC formulier. Waar ook alle andere voorwaarden van de lening staan opgenomen.

Wat heb ik aan het JKP?

Het JKP kan u vertellen welk percentage u jaarlijks over het uitstaande saldo aan kosten maakt. Hiermee kunt u dus nagaan wat de kosten zijn die u moet maken per jaar aan uw lening. Het JKP geeft u daarmee dan ook inzicht in de kosten van een lening.
Het JKP is helder, duidelijk en transparant. Zeker gezien het gegeven dat iedere aanbieder zich hier aan behoord te houden.