Het Bureau Krediet Registratie is gevestigd in Tiel en houdt nauwlettend het leengedrag van consumenten in de gaten. Het BKR is opgericht om banken en kredietverstrekkers te beschermen tegen mensen die niet in staat zijn om de lening af te lossen of de rente te betalen. Een negatieve codering bij het BKR kan dus betekenen dat je als cliënt geen lening meer krijgt bij de bank. Gelukkig zijn er voor deze mensen nog andere opties om te lenen ondanks BKR.

Schulden en BKR

Als je schulden hebt of een uitkering, wordt het ineens een stuk lastiger om een lening af te sluiten bij een bank of kredietverstrekker. Je staat dan namelijk in het systeem van het BKR onder een negatieve codering. Dat betekent dat banken altijd op de hoogte zijn van je financiële geschiedenis en je een lening, of een ander financieel product, mogen weigeren. Pas als je schulden zijn afgelost en je over een gedegen inkomen beschikt, zal de negatieve codering verdwijnen. Maar meestal duurt dat lang, heel lang. Lenen ondanks BKR is niet makkelijk.

Lenen ondanks BKR

Toch kun je geld lenen ondanks BKR. De afgelopen jaren zijn er diverse partijen op de financiële markt verschenen die het mogelijk maken om een lening af te sluiten voor mensen die negatief gecodeerd zijn door het BKR. Deze partijen zijn particuliere bedrijven die geld als product verkopen. Zo kun je, zonder dat je door het BKR wordt getoetst, toch nog over extra geld komen te beschikken.

Waarom geen BKR toets?

Het BKR werkt voor banken en kredietverstrekkers die als zodanig erkend worden. Bedrijven en websites die financiële producten aanbieden zijn dat doorgaans niet. Om die reden worden zij ook niet op de hoogte gehouden door het Bureau Krediet Registratie. Als iemand met een negatieve codering om een lening vraagt, zullen ze die meestal wel verstrekken. Het betreft dan echter geen normale lening, maar een aangepaste variant.

Lening afsluiten

Zoals gezegd zul je met een codering bij het BKR geen gangbare lening, zoals het doorlopend krediet en de persoonlijke lening, af kunnen sluiten. Lenen ondanks BKR kan echter wel via een zogeheten minilening, oftewel een lening van enkele honderden euro’s. Dit soort leningen wordt de laatste tijd veelvuldig aangeboden via het internet en reclamespotjes en stellen je in staat om binnen enkele minuten wat extra geld op je rekening te hebben staan. Dat is handig, zeker als je snel iets moet betalen. Lenen ondanks BKR is dus goed mogelijk.

Kosten van lenen ondanks BKR

Aan deze leningen zitten echter wel kosten verbonden. Zo wordt er in plaats van rente een bedrag gerekend voor administratie- of andere kosten. Dat bedrag kan soms erg hoog oplopen en enkele tientallen procenten van het geleende bedrag omvatten. Daardoor zijn de kosten aanzienlijk hoger dan bij een normale lening. Vraag je wat dat betreft ook altijd af of het handig is om een dergelijke lening af te sluiten.

Advies bij lenen ondanks BKR

Heb je een negatieve codering bij het BKR, maar wil je wel een lening afsluiten? Ga in het geval van lenen ondanks BKR op zoek naar een gedegen en eerlijk financieel advies. Dat vind je bij diverse financiële experts, maar ook bij banken en kredietverstrekkers. Zij kunnen je mogelijk verder helpen met het kwijtschelden van je negatieve codering en kijken welke opties er voor lenen zijn.