Een van de maatregelen die de regering heeft ingesteld om de burgers iets te ontlasten maar ook de bouwsector, en in het bijzonder verbouwings- en klussector, een kleine boost te geven, was het verlagen van de BTW tarief op de verbouwing. De BTW op arbeid is hiermee verlaagd van 19% naar 6% wat een aanzienlijke besparing op uw lang geplande verbouwing kan betekenen. Om de verbouwing van uw huis te financieren wilt u een krediet afsluiten. De meest geschikte kredietvorm hiervoor is het WOZ-krediet.

Wat is een WOZ-krediet

Een WOZ-krediet is in feite niet anders dan een doorlopend krediet, het verschilt alleen in het feit dat bij WOZ-krediet uw huis als onderpand wordt gebruikt. Alleen huiseigenaren komen dus in aanmerking voor het WOZ-krediet. De WOZ-waarde van uw woning en de resterende hypotheekschuld zijn bepalend voor de hoogte van het WOZ-krediet waarvoor u in aanmerking komt. Het maximale krediet wordt vaak op 150% van de WOZ-waarde minus de nog resterende hypotheekschuld berekend.

Daarnaast bepaald uw huidige financiële situatie ook de uiteindelijke kredietlimiet. Er wordt gewerkt met de zogenaamde Norm Levensonderhoud welke een richtlijn vorm om te kunnen bepalen hoeveel geld maandelijks men nodig heeft om ervan te kunnen leven. Andere voorwaarde om een WOZ-krediet af te kunnen sluiten is dat uw woning zich in Nederland moet bevinden. U kunt dus geen WOZ-krediet afsluiten op uw tweede woning in het buitenland.

Voordelen van een WOZ-krediet

Goedkoop krediet – doorgaans is de rente op een WOZ-krediet lager dan bij een doorlopend krediet. De kredietverstrekker heeft immers een onderpand. Mocht u in de situatie belanden waarin u aan uw financiële verplichtingen niet kunt voldoen, dan kan de kredietverstrekker aanspraak maken op uw huis. Deze extra garantie zorgt dus voor dat u een lagere rente op uw WOZ-krediet kunt krijgen dan op een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

Rente fiscaal aftrekbaar – de rente die u betaald over uw WOZ-krediet is fiscaal aftrekbaar mits het krediet aangewend wordt voor de verbouwing van uw woning. Dit is bij deze kredietvorm meestal wel het geval.

Vrij opnemen en aflossen – in die zin verschilt een WOZ-krediet helemaal niet van een doorlopend krediet. U kunt tijdens de gehele looptijd van het krediet geld vrij opnemen en storten.

Alleen rente over uitstaand saldo – u betaald rentevergoeding alleen over het uitstaande saldo. Dit betekend dat u, ook al gebruikt het geld niet meteen, over extra “gratis” financiële ruimte beschikt mocht deze nodig zijn. Een stukje extra zekerheid in de onzekere tijden.

Geen notaris nodig – om een WOZ-krediet aan te vragen hoeft u niet langs de notaris, ook hoeft u uw huis niet te laten taxeren. Enige wat u nodig hebt is een beschikking van uw gemeente waarop de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Deze beschikking ontvangt u jaarlijks wanneer u gevraagd wordt om de onroerendezaakbelasting van uw gemeente te betalen.

Nadelen van een WOZ-krediet

Restschuld – indien u alleen aflost en niets stort zal na het einde van de looptijd een restschuld overblijven die in eens afgelost moet worden. De looptijd van een WOZ-krediet eindigt in ieder geval bij het bereiken van 68 jarige leeftijd door de aanvrager.

Slechte huizenmarkt – door de slechte huizenmarkt zijn vele huizen in de waarde gedaald. Daarmee is de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk ook lager dan een paar jaar terug. Dit betekend dat uw maximale krediet lager kan uitvallen of indien uw WOZ-waarde lager is dan uw resterende hypotheek, u helemaal niet in aanmerking komt voor een WOZ-krediet. Dit laatste is voornamelijk het geval bij starters op de huizenmarkt.